Moet een overledene steeds naar een funerarium?

Een overledene mag in principe thuis opgebaard worden als de geschikte ruimte en temperatuur hiervoor aanwezig is, tenzij een huishoudelijk reglement van het gebouw dit verbiedt.

Woningen worden steeds intenser gebruikt en in een funerarium wordt de overledene ondergebracht in de meest hygiënische omstandigheden.

In samenspraak met de nabestaanden wordt één of meerdere officiële begroetingen op het rouwdrukwerk vermeld. Op dit ogenblik heeft men de gelegenheid om zijn medeleven te betuigen aan de getroffen familieleden. Op afspraak kunnen de nabestaanden op andere momenten in alle privacy een groet brengen.

Copyright Pues.be

Webdesign by Vector BROSS