Op welke gemeente moet een overlijden aangegeven worden?

De ondernemer moet steeds de gemeente van woonst contacteren om het aanvaardingsbewijs te vragen alsook het bewijs van al- of niet wilsbeschikking. Met deze twee documenten, evenals met het overlijdensattest door de dokter ingevuld en alle nodige inlichtingen van de overledene moet de aangifte gebeuren op de gemeente van overlijden.

 

Bij crematie dient de dokter een bijkomend document in te vullen waarin hij verklaart dat er geen tekens van gewelddadige dood aanwezig zijn en er geen pacemaker of implantaten op batterij aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is, worden deze verwijderd. Er komt steeds een tweede dokter, aangesteld door de gemeente, ter plaatse kijken naar het lichaam om de verklaringen van de behandelende arts te bevestigen.

 

Bij een gewelddadig of verdacht overlijden (op een openbare plaats of doodsoorzaak niet te bepalen) is de dokter die het overlijden vaststelt van ambtswege verplicht de politie te waarschuwen. Deze moeten een onderzoek instellen en de toelating tot begraven of crematie afleveren. De gemeente zal in dit geval slechts toelating tot begraven of crematie afleveren nadat het parket hiervoor de toelating geeft.

Copyright Pues.be

Webdesign by Vector BROSS