Waar kan men begraven worden?

Men kan begraven worden in de gemeente waar men woont of waar men een bestaande concessie heeft op de begraafplaats. Sommige gemeenten aanvaarden ook een lichaam als de persoon op hun grondgebied overleden is. Elke gemeente bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden alsook de eventuele kostprijs tot aanvaarding van het lichaam.

Sommige gemeentes vragen een “vertrektaks”. Dit is een taks die zij zelf heffen alvorens men met de overledene mag vertrekken.  De ondernemer zal voor het vervoer van de overledene een kilometervergoeding aanrekenen.

Copyright Pues.be

Webdesign by Vector BROSS