Welke mogelijkheden heb ik als ik kies voor crematie?

U kan kiezen voor een begraafplaats, thuis of op zee.

Indien u opteert voor een begraafplaats, heeft u de keuze verstrooiïng van de as, columbarium of een begraving van de urn in een urneveld.

Ook kan de urn begraven worden in een graf dat voorzien is voor begraving van een kist.

Om de asurn mee naar huis te krijgen, moet de echtgeno(o)t(e) of diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde en alle nog in leven zijnde bloedverwanten van de overledene in 1e graad zich akkoord verklaren. Indien u hieromtrent een probleem verwacht, kan de persoon bij leven, dit in een laatste wilsbeschikking verklaren en is het akkoord van de eerder vermelde personen overbodig.

Thuis kan u de asurn gewoon bewaren, begraven of uitstrooiien.  U mag enkel de as uitstrooiien op uw eigendom mits voorlegging van de eigendomsakte of mits schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Alsook kan u de as in een biologisch afbreekbare urn te water laten in zee.  Hiervoor zorgen wij voor de nodige regelingen en eventueel begeleiding.

Copyright Pues.be

Webdesign by Vector BROSS